Fizetés

Kérjük, pontosan tanulmányozza át az alábbiakat!

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A.) A Web áruházat üzemeltető adatai:

Minitoys KFT. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 3281 Karácsond, Hársfa utca 23 
Bejegyző Bíróság: Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Raktár: 3200 Gyöngyös Kossuth út 21/2
Tel: 06-30-8279256
www.legkeresettebb.hu
www.minitoys.hu
www.kertibutorweb.hu
www.jelmez.eu

B.) A Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

C.) A Fuvarozó:
Ügyfeleinket a Transoflex vagy a DPD futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki, valamint lehetőség van az áru átvételére az alábbi átvevő pontokon is:
1064 Budapest, Podmaniczky ut 43 alatt az Elogisztik átvevő pontján.

Nyitva: Hétfőn 12-18-ig,Kedd-Péntek 10.00-18.00-ig.

3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor ut 3, Munkanapokon 8:00-16:00 óráig

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

C.) A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 8 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen vagy hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

A.) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. Szolgáltató Romániában is üzemelteti ezt a web áruházat, mely a www.minitoys.rooldalon érhető el.

B.) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.

C.) A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

D.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

E.) A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

F.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes. Románia területére a www.minitoys.ro oldalon található szerződési feltételek érvényesek.

G.) A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, regisztráció nélkül is vásárolhat, csak meg kell adnia a szállításhoz szükséges adatokat. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.

H.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Vásárló megadott adatai, vagy a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések 100 000 Ft értékig fizethetők a Fizetési Feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések külön elbírálás alá kerülnek.

I.) A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4. Szállítási feltételek

A.) A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Transoflex a DPD és a GLS futárszolgálatok segítségével szolgáljuk ki. A megrendelt termékekre csomagolási költségeket nem számítunk fel.

A postai szállítás díja csomagonként: 950 Ft bruttó 5 kg-ig


Szállítási költségek alakulása a súlyok alapján:


Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási Feltételek 3.F.) pontjában leírtak érvényesek. 

5. Fizetési feltételek

A.) Utánvétes fizetés: a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a postai szállítási és az utánvét költségeit. Az utánvét költsége egyszeri 200 Ft.

B.) A vásárló választhatja rendelés leadásakor a banki átutalásos fizetést is. Ilyenkor a rendelés visszaigazolásakor megküldjük bankszámla számunkat, s ide kell átutalni a megrendelés értékét. Ez esetben nem számítunk fel utánvét díjat, így 200 Ft-al olcsóbb, mint az utánvétes szállítás.

C.) A A vásárló választhatja rendelés leadásakor a bankkártyás fizetést is. Ilyenkor a rendelés végén a fizetéskor átirányítjuk a Barion oldalára, ahol kényelmesen és biztonságosan kifizetheti kártyájával a megrendelés ellenértékét. Ez esetben nem számítunk fel utánvét díjat, így 200 Ft-al olcsóbb, mint az utánvétes szállítás.

6. A Vásárló jogai és kötelezettsége

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014-es Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 munkanapon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.  De a fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

7. Adatvédelem, adatbiztonság    A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.

A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges regisztráció, amennyiben regisztrál, a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- szállítási címe
- elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti.

C.) A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata.


Minitoys KFt